artikulirati


artikulirati
se vr pf/impf be/become articulated artikulisaln, -nje, -ti (se) -artikulirala, -nje, -ti (se)
* * *
• articulate

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • artikulírati — (što) dv. 〈prez. artikùlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. artikùlīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}izvesti/izvoditi artikulaciju, jasno izgovoriti/izgovarati 2. {{001f}}jasno (ob)razložiti/(ob)razlagati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • artikulirati — artikulírati (što) dv. <prez. artikùlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. artikùlīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. izvesti/izvoditi artikulaciju, jasno izgovoriti/izgovarati 2. jasno (ob)razložiti/ (ob)razlagati ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

 • artikulírati — am nedov. (ȋ) lingv. oblikovati glasove z govorilnimi organi, izgovarjati: naravno, afektirano artikulirati; artikulirati samoglasnike, soglasnike ◊ muz. pri izvajanju povezovati ali členiti tone artikulíran a o: artikulirani in neartikulirani… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • ispìliti se — ispìli|ti se svrš. 〈prez. ìspīlīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ìspīljen〉 1. {{001f}}prokljuvati ljusku jajeta, izići iz ljuske kao pile, izvaliti se, izleći se (ob. o piletu domaće kokoši i fazana) 2. {{001f}}pren. razg. pojaviti se,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vokalizírati — (što) dv. 〈prez. vokalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}čisto i jasno artikulirati samoglasnike (u govoru i pjevanju) 2. {{001f}}glazb. (ot)pjevati vokalizu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • zaústiti — (što) svrš. 〈prez. zàūstīm, pril. pr. īvši, prid. rad. zaústio〉 početi izgovarati neku riječ, upravo početi artikulirati, htjeti što reći prvim slogom ili riječju, progovoriti (obično o samom početku ili kad je tko prekinut u govoru na samom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • artikulacija — artikulácija ž DEFINICIJA 1. lingv. položaj i funkcija govornih organa pri tvorbi i izgovoru glasova [otvorena/zatvorena artikulacija] 2. sud o načinu izgovora glasova i riječi [dobra artikulacija; loša artikulacija] 3. [i] (+ potenc.)[/i]… …   Hrvatski jezični portal

 • artikulativan — ȁrtikulatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji se može artikulirati ETIMOLOGIJA vidi artikulacija …   Hrvatski jezični portal

 • teologija — teològija ž DEFINICIJA 1. pov. kod starih Grka sve pjesme i priče o bogovima 2. rel. ukupnost učenja o Bogu i vjeri; bogoslovlje 3. meton. škola u kojoj se uči teologija SINTAGMA apofatička teologija teologija koja uči da je svaki govor… …   Hrvatski jezični portal

 • vokalizirati — vokalizírati (što) dv. <prez. vokalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. čisto i jasno artikulirati samoglasnike (u govoru i pjevanju) 2. glazb. (ot)pjevati vokalizu ETIMOLOGIJA vidi vokal …   Hrvatski jezični portal

 • ispiliti — ispìliti se svrš. <prez. ìspīlīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ìspīljen> DEFINICIJA 1. prokljuvati ljusku jajeta, izići iz ljuske kao pile, izvaliti se, izleći se (ob. o piletu domaće kokoši i fazana) 2. pren. razg. pojaviti se,… …   Hrvatski jezični portal